Kyokushin Kata

Taikyoku Kata

Taikyoku Sono Ichi
Taikyoku Sono Ni
Taikyoku Sono San

Pinan Kata

Pinan Sono Ichi
Pinan Sono Ni
Pinan Sono San
Pinan Sono Yon
Pinan Sono Go

Advanced Kata

These Kata have originated in the Shuri-te system

Kanku Dai
Sushiho
Bassai-dai
Naihanchi / Tekki sono ichi

Ura kata

Taikyoku sono ichi ura
Taikyoku sono ni ura
Taikyoku sono san ura
Pinan sono ichi ura
Pinan sono ni ura
Pinan sono san ura
Pinan sono yon ura
Pinan sono go ura

Unikke Kata

Sokugi Taikyoku sono ichi
Sokugi Taikyoku sono ni
Sokugi Taikyoku sono san

Garyu

Advanced Kata

These Kata have originated in the Naha-te system

Gekisai Dai
Gekisai Sho
Tensho
Sanchin
Saifa
Seienchin
Yantsu
Tsuki no kata